Protektiranje ili obnavljanje guma je tehnologija koja korištene gume čini upotrebljivima zamjenom potrošenog i oštećenog vanjskog/gazećeg sloja sa novim slojem gume.

Osnova gume je mnogo trajnija od gazećeg sloja i zbog toga se protektiranje guma razvija kao tehnologija očuvanja životne sredine jer se smanjuje količina otpada koji nastaje od upotrebe guma čak do 70%.

Selekcija guma za obnavljanje počinje vizualnim pregledom guma. Pregledom se utvrđuje da li su korištenjem nastala oštećenja osnove gume  kao i mogućnost popravke tih oštećenja.

Ukoliko se na prvom vizuelnom pregledu ustanovi da postoji mogućnost popravke tada se na posebnoj mašini skida odnosno brusi  preostali dio gazećeg sloja vodeći posebnog računa da se ne ošteti nosiva struktura gume.

Obrušena guma prolazi još jednu kontrolu te se nakon toga pristupa sanaciji karkase popunjavanjem sitnih oštećenja sirovom gumom i ojačavanjem strukture radijalnim zakrpama ukoliko je potrebno.

Nakon postupka popravke na obrušenu i pripremljenu gumu špricom se nanosi specijalno ljepilo a zatim se na njega tanki sloj sirove gume koji služi kao vezivno tkivo. Prije postavke specijalno pripremljenje gazeće površine nanosi se novi sloj ljepila i razbijanje mjehurića zbog sprečavanja zadržavanja zraka.

Pripremljena i obrađena guma se vakumira u specijalnim envelopama i vakumira kako bi se omogućilo bolje spajanje nanesenih novih slojeva gume. Vulkanizacija guma se izvodi u komorama pod pritiskom na temperaturama preko 100 stepeni po nekoliko sati.

Nakon vulkanizacije gume prolaze finalnu kontrolu na ispitnom stolu poslije čega su spremne za upotrebu.

Proces protektiranja teretnih guma se obavlja u skladu sa odredbama međunarodnog pravilnika ECE 109R kako bi se osigurala jednoobraznost procesa.

Želite pogledati koje gume proizvodimo?

U ponudi veliki izbor guma za pogon, prikolicu i vozila pod posebnim opterećenjem.

CERTIFIKAT

Visoki kvalitet proizvodnje!

PGL-PROTECT doo je vlasnik certifikata E13-109R-000126 koji je izdalo Ministarstvo transporta Luxemburga kojim se potvrđuje da je naš proces protektiranja u skladu odredbama međunarodnog pravilnika ECE 109R te da su gume iz naše proizvodnje sigurne za upotrebu na svim putevima u Europi.

PGL-PROTECT doo je vlasnik certifikata E13-109R-000126 koji je izdalo Ministarstvo transporta Luxemburga kojim se potvrđuje da je naš proces protektiranja u skladu odredbama međunarodnog pravilnika ECE 109R te da su gume iz naše proizvodnje sigurne za upotrebu na svim putevima u Europi.

Ovo je važna potvrda da smo postigli visok nivo kvaliteta u procesu proizvodnje te je neophodno svake godine izvršiti testiranje guma u ovlaštenom laboratoriji kako bi se obnovio certifikat.

25000protektiranih guma