• Za sigurnu vožnju Vaš PGL Protect
  • Generalni zastupnik Fullruna grupacije za BiH

HTML

  • 035 541 431 | 035 541 432
  • 035 541 433
  • Direktor: 035 541 434 | 061 194 222
Pon - Pet
07:30 - 16:00
Subota
07:30 - 15:00

Hotel za gume

Slika

Nakon zamjene guma u skladu sa vremenskim uslovima i godišnjim dobom u kojem se nalazimo, nerijetko se postavlja pitanje kuda sa vansezonskim gumama. Ovo pitanje naročito muči korisnike koji nemaju svoje garaže, a gume ne planiraju da drže na neadekvatnim mjestima za čuvanje.

Upravo to je bio razlog da pokrenemo uslugu  čuvanja vansezonkih guma tj. HOTEL ZA GUME. Hotel za gume podrazumijeva skladištenje guma po svim standardima , uzimajući u obzir način skladištenja, sortiranje i numerisanje guma dodjeljujući jedinstveni ID broj. Skladišta u kojima se gume  skladište su bez jake svjetlosti i sadrže specijalne regale za čuvanje.

Za sigurnu vožnju Vaš PGL Protect d.o.o. Lukavac

0 0